REGULAMENTUL CONCURSULUI “Sarbatoreste Romaneste”
(concurs ce se desfasoara pe site-ul http://happyhour.protv.ro )

Art. 1 Organizator

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.  

Art. 2 Durata actiunii

  Actiunea se deruleaza in intervalul 15.10.2011-15.11.2011, in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul http://happyhour.protv.ro) 

  ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul http://happyhour.protv.ro ).

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului http://happyhour.protv.ro cu domiciliul in Romania. 

Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA si ai partenerilor implicati in organizarea acestei actiuni, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

        Participarea la campania “Sarbatoreste Romaneste” implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fi facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.

Art. 4 Protectia datelor personale

Prin participarea la concursul “Sarbatoreste Romaneste”, completarea datelor personale in formularul de comentarii si selectarea butonului „Trimite comentariu”, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”. 

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului. 

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator. 

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. 

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

Pentru a participa la concurs, incepand cu data de 15 octombrie 2011, vizitatorii site-ului http://happyhour.protv.ro care vor sa intre in aceasta competitie trebuie sa acceseze pagina speciala de concurs sa completeze formularul de inscriere si sa uploadeze o fotografie prin care sa arate cum sarbatoresc in stil romanesc si apoi sa acumuleze cat mai multe voturi. Cele mai votate doua fotografii vor fi desemnate castigatoare.

Cei doi castigatori primesc ca premiu cate o excursie pentru doua persoane la Kaprun-Austria.

Castigatorii vor fi anuntati pe site-ului http://happyhour.protv.ro in data de 16 noiembrie 2011 si contactati de organizatori.

        In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati, sunt descalificati si se aleg alti castigatori, pe baza numarului de voturi acumulate. 

Administratorii site-ului http://happyhour.protv.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

Art. 6 Premii

  Premiile constau in 2 excursii, fiecare pentru cate 2 persoane, la Kaprun-Austria. Un premiu cuprinde:

2 bilete avion Bucuresti-Viena-Bucuresti 

2 bilete transfer Viena-Kaprun-Viena 

2 bilete cazare 4 nopti in perioada 30.11-04.12.2011 cu Mic Dejun bufet in pensiune 

2 bilete participare la programul Romanian Ski Days

Castigatorii isi vor ridica premiile de la sediul Pro TV Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, Bucuresti, pana in data de 20 noiembrie 2011. 

Valoarea unui premiu este de 870 euro (TVA inclus). 

Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea lor in bani sau alte produse ori servicii.

Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului, pe baza actului de identitate.

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor se va face in baza numarului de voturi acumulate de fiecare participant la fotografia postata pe pagina de concurs gazduita de site-http://happyhour.protv.ro. 

Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul http://happyhour.protv.ro in data de 16 noiembrie 2011 si contactati prin email de catre organizatorul campaniei.

Premiile vor fi eliberate numai pe baza cartii de identitate pana in data de 20 noiembrie, intre orele 10:00 – 16:00. 

Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului.

 Castigatorul va primi premiul numai dupa ce, in prealabil, a furnizat organizatorului o copie dupa actul de identitate. 

In caz contar, organizatorul isi rezerva dreptul de a anula premiul si a valida un nou castigator, folosind mecanismul principal al concursului mentionat in regulament la Art. 5.

 

Art. 8 Responsabilitatea

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

        Organizatorul va acorda premiul numai acelor persoane ale caror date sunt trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.


Art.9 Taxe si impozite

 

Partenerul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.

 

Art. 10 Publicarea regulamentului

 

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul http://happyhour.protv.ro  incepand cu data de 15 octombrie 2011.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 11 Litigii

 

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.

 

SC PRO TV SA

 prin reprezentant legal